16/1/2017
  เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ณ โรงยิมสยามยามาฮ่า วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ได้มีพิธีไหว้ครู...
2/1/2017
  นางชัญญาภัค สดุดี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่มต...
27/12/2016
  ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ   เรื่องสอบราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อ...
7/12/2016
  กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเ...
25/11/2016
  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังห...
17/11/2016
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ อนุญาต สมุทรปราการ เอฟซี ใช้สนามเคหะเมืองใหม่บางพลี เ...